in

Chọn 1 tụ bài Tarot – Người hợp với bạn họ là ai – Alo AndyĐây là trải bài chung, mọi quyết định đều do bản thân bạn quyết định. Hãy lắng nghe có chọn lọc. Chúc các bạn tìm được câu trả lời cho bản thân nhé!
———
Alo Andy ơi!…

source

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Qui a un accents marrant ici ?

Qui a un accents marrant ici ?

perso… je me barre au Japon ! qui vient ?

perso… je me barre au Japon ! qui vient ?