in

Chọn 1 tụ bài Tarot – Khu vườn tâm hồn tháng 11 2021 – Alo AndyĐây là trải bài chung, mọi quyết định đều do bản thân bạn quyết định. Hãy lắng nghe có chọn lọc. Chúc các bạn tìm được câu trả lời cho bản thân nhé!
———
Hãy chọn 1 tụ…

source

Désolé il me reste que 82% de batterie…

Désolé il me reste que 82% de batterie…