in

Chọn 1 tụ bài Tarot – Fated Love đầu năm 2022 – Alo AndyĐây là trải bài chung, mọi quyết định đều do bản thân bạn quyết định. Hãy lắng nghe có chọn lọc. Chúc các bạn tìm được câu trả lời cho bản thân nhé!
———
Hãy chọn 1 tụ…

source

Est ce que tu t'es bien amusé aujourd'hui ? NO ! :playheavysound:

Est ce que tu t'es bien amusé aujourd'hui ? NO ! :playheavysound:

Ordi du collège qui prend 3h à demarrer

Ordi du collège qui prend 3h à demarrer