in

Chọn 1 tụ bài Tarot – Điều gì trong trái tim họ dành cho bạn – Alo AndyĐây là trải bài chung, mọi quyết định đều do bản thân bạn quyết định. Hãy lắng nghe có chọn lọc. Chúc các bạn tìm được câu trả lời cho bản thân nhé!
———
Alo Andy ơi! Điều…

source

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Oui

Oui

Voilà pourquoi je hais aller chez le coiffeur

Voilà pourquoi je hais aller chez le coiffeur