in

Chọn 1 tụ bài Tarot – Bức thư từ người yêu kế tiếp gửi đến bạn – Alo AndyĐây là trải bài chung, mọi quyết định đều do bản thân bạn quyết định. Hãy lắng nghe có chọn lọc. Chúc các bạn tìm được câu trả lời cho bản thân nhé!
———
Khu vườn nhỏ…

source

Sa fait peur

Sa fait peur

cligne-cochon

cligne-cochon